Väliohjelmisto (middleware)

IPTV-järjestelmän keskeisin komponentti on lähetyskeskuksen palvelu- ja asiakashallinnan mahdollistava väliohjelmisto (middleware), joka liittää IPTV-järjestelmän eri elementit kokonaisuudeksi. Ohjelmisto on hyvin pitkälle järjestelmäriippumaton ja eri palvelujen tarjoajat voivat käyttää kukin omaa väliohjelmistoaan. Väliohjelmisto ohjaa lähetyskeskuksen ja IP-sovittimen välistä liikennettä sekä toimii asiakkaan televisiokäyttöliittymänä välittäen televisio-ohjelmaoppaan ja lisäpalveluiden tilausjärjestelmän. Se huolehtii myös palveluiden ja kanavien avaamisesta ja sulkemisesta asiakkaille.

img17_8
Kuva 9. Väliohjelmiston yhteydet IPTV-järjestelmässä.

IPTV:n lisäpalvelut tarjotaan erillisiltä jakelupalvelimilta, jotka alueellisesti laajoissa toteutuksissa
 ja asiakasmäärien kasvaessa hajautetaan operaattorin laajakaistaverkkoihin. Näitä varten tarvitaan myös salausratkaisu, joilla sisältö suojataan ja muodostetaan asiakkaan käyttöoikeudet.

 

Väliohjelmiston kautta IPTV-järjestelmä on yhteydessä taustajärjestelmiin, jotka mahdollistavat mm. laskutuksen. Operaattorit voivat mahdollistaa laajakaistaverkoistaan IPTV-tilaajalle yhteydet Internetiin reitittimien ja VoIP-palvelulle lankapuhelinverkkoon yhdyskäytävien kautta.