Järjestelmien testaus

Järjestelmien testaus voidaan jakaa IPTV-järjestelmissä kahteen näkökulmaan. Varsinaisen järjestelmän (infrastruktuurin) ja videolaadun testaukseen. Järjestelmän testauksessa tarkastellaan kapasiteettia, verkon käyttäytymistä ja verkkoelementtejä sekä niiden toimintaa. Videolaadun testauksessa vastaanoton laatua tarkastellaan käyttäjän näkökulmasta. Tässä keskeisenä käsitteenä on koettu laatu (quality of experience) ja siitä käytetään usein lyhennettä QoE.

 

Testaus tehdään kustakin osa-alueesta erikseen. Videolaadun testaus tehdään kaikilla latausvaihtoehdoilla verkon eri pisteistä. Kasvavat videovuot ja tilaajamäärät aiheuttavat QoE-arvojen merkittävää laskua, ellei suorituskykyä aktiivisesti seurata.

img23_8
Kuva 11. Palvelukokemuksen laadulla on keskeinen merkitys IPTV-ratkaisuissa.

Palvelun toimittaja määrittelee palvelulleen riittävät suoritusarvot, joiden tulee tyydyttää asiakkaan palveluodotukset. Palvelujen vakiinnuttua suoritusarvoja käytetään kilpailutekijöinä verrattaessa palvelua muiden tarjoajien palveluihin.

img25_8
Kuva 12. Taulukossa on eräitä kriittisiä palveluarvoja, joiden vähintään tulee toteutua.