IPTV-tekniikka lähitulevaisuudessa

IPTV-tekniikka ottaa vasta ensiaskeleitaan ja kuluttajien mahdollisuudet ottaa IPTV-lähetyksiä vastaan ovat hyvin rajallisia. Kun kuluttajien tilaajayhteyksien luotettavuus voidaan saada riittävän hyvälaatuiseksi ja kapasiteetiltaan riittäviksi, kuluu siihen vielä vuosia. Muutos on kuitenkin käynnistynyt. Tilaajaverkon osittainen siirtyminen valokuituyhteyksiin on hyvä esimerkki tästä. Samoin useimpiin kerrostaloihin, erityisesti uusiin, on valokuitu jo asennettu. On myös ilmeistä, että viranomaismääräykset pakottavat, erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä, rakennuttajien takaamaan kuluttajille mahdollisuus uusiin palveluihin.