IPTV-standardien kehittyminen

Tällä hetkellä koko IPTV-jakeluketjun huomioivaa standardia ei ole, joten IPTV-toteutukset ovat olleet räätälöityjä IPTV-toimijakohtaisia ratkaisuja. Tästä seuraa myös IPTV-laitteiden yhteensopivuusongelmat, mikä rajoittaa kilpailua ja valinnanmahdollisuuksia valmistajien suhteen sekä näin hidastaa laitehintojen laskua. Tämä merkitsee myös palvelukehitys- ja integrointikustannusten nousua sekä palvelulanseerausaikojen pidentymistä yhtenäisen IPTV-tuotantojärjestelmän rakentamisen vuoksi. Nouseva kustannustaso näkyy lopulta kuluttajien maksamissa palveluhinnoissa. Kuluttajat eivät voi myöskään hankkia mitä tahansa IP-sovitinta, sillä näiden tulee olla palveluntarjoajan IPTV-järjestelmään sovitettuja päätelaitteita. Toimialan kannalta standardien saavuttaminen olisi siis hyödyllistä.

Monet tahot (esim. ETSI, Nordig, ISMA) kehittävät parhaillaan IPTV:lle standardeja ja ensimmäisiä versioita spesifikaatiosta on valmistumassa vuodelle 2007. Ongelmana on että, nykyiset spesifikaatiot eivät määrittele koko IPTV-jakeluketjua (esimerkiksi salausmäärittelyt

puuttuvat). Myös eri maiden ja maanosien väliset erot digitelevisiojärjestelmissä vaikeuttavat tai voivat olla lopulta ylittämätön kynnys yhtenäisten standardien kehitystyössä. Varmuutta standardoinnin etenemistä ei siis tässä vaiheessa ole. (Lähde: LVM:n raportti 2006, Internet-pohjainen televisio (IPTV). Nykytila ja lähivuosien kehitys)