Kaapeli-tv-järjestelmien rakenteesta

Päävahvistimella (HX), jossa X on vaativuusluokka, kanavat ja palvelut vastaanotetaan, koostetaan ja muokataan sekä järjestellään palvelukokonaisuuksiksi jakelua varten. Päätevahvistimet voidaan vaativuudeltaan jakaa luokkiin niiden syöttämän jakeluverkon mukaan esimerkiksi H1, H2 ja H3. Päätevahvistin voi olla esimerkiksi koko kaupungin KTV-verkkoon kymmeniä kanavia jakava (H1) tai vaihtoehtoisesti paritalon vahvistinlaitteisto (H3).

 

Jakeluverkko (D) voi koostua runkoverkosta (D1), haaraverkosta (D2) ja jakoverkosta (D3). Jakeluverkot ovat yleensä puumaisia, mutta ne saattavat olla myös tähtimäisiä, koska se mahdollistaa uudet vuorovaikutteiset palvelut.

 

KTV-verkot ovat nykyisin ns. HFC (Hybrid Fiber Coax) –verkkoja, jotka koostuvat päätevahvistimeen valokaapelilla tähtimäisesti liitetyistä soluista. Solun sisällä verkko rakennetaan koaksiaalikaapelilla. Soluun kytkettyjen liittymien määrä vaikuttaa vuorovaikutteisten palvelujen suorituskykyyn.

img11_8
Kuva 5. Modernin HFC-verkon rakennetta.
img12_8
Kuva 6. HFC-verkon rakennekuva.

Jakoverkko (D3) on kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä, joka voi muodostua päätevahvistimesta, aluekaapeloinnista ja monesta taloverkosta.

 

Taloverkko on kiinteistön sisäinen antenniverkko, joka käsittää talojakamon ja jakamoon erillisillä nousukaapeleilla yhdistetyt huoneistoverkot.

 

Antenniverkon rinnalle samoihin johtoteihin ja samoja jakamotiloja käyttäen voidaan asentaa yleiskaapelointi (EN 50173-4), joka kattaa myös digi-tv-palvelujen sekä muiden nopeaa yhteyttä tarvitsevien palvelujen tarpeet.

 

Talojakamoon (TJ) päätetään verkkopalvelun tarjoajien kaapelit ja kiinteistön tietoliikennekaapelointi sekä antennijärjestelmän taloverkon tähtipiste vahvistimineen. Nousukaapeloinnissa antenni- ja yleiskaapelointi käyttävät samoja johtoteitä ja jakamotiloja. Huoneistojakamoon (HJ) päätetään talojakamosta tulevat kaapelit ja huoneistokaapelointi (HK). Liitäntärasioita (LR) ovat antennirasiat ja yleiskaapeloinnin työpisterasiat (kuva 7).

img14_8
Kuva 7. Kiinteistön sisäinen yhteisantennijärjestelmä eli jakoverkko.

Huoneistoverkko on verkon osa, joka koostuu huoneistojakamosta, tähtimäisestä kaapeloinnista ja antennirasioista (kuva 7).

img16_8
Kuva 8. Huoneistojakamoon päätetään talojakamosta tuleva kaapeli ja huoneistokaapelointi.
img17_8
Kuva 9. Huoneistoverkoista koostuva taloverkko. Huoneistoverkot yhdistetään nousukaapeloinnilla talojakamosta kiinteistön sisäiseksi antenniverkoksi eli taloverkoksi.